forbot
Baltur Ukraina (BALTUR), OOO
PREMIUM_BUSINESS
+38 (044) 362-44-36
  • Baltur Ukraina (BALTUR), OOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Bếp đèn dùng nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy cho nhiên liệu lỏng
Đầu cháy khí đốt
Đang có sẵn
Nhóm: Đầu cháy khí đốt
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  st. Generala Naumova, 3

Thủ trưởng

Tkachenko Andrej Viktorovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Baltur Ukraina (BALTUR), OOO. Tất cả thông tin về Baltur Ukraina (BALTUR), OOO tại Kiev (Ukraina).